Przedszkole "Pod Sosnami"

 

Nawigacja

Rok szkolny 2017/2018 Zespół Placówek Oświatowych a Przedszkole "Pod Sosnami" Kadra Przedszkola Statut Przedszkola Koncepcja pracy Przedszkola Przedszkolny zestaw programów nauczania Odległa historia Przy ulicy Szkolnej 6 Dobra praktyka - Otwarcie Mini Miasteczka Ruchu Drogowego Nadanie nazwy przedszkolu – Przedszkole „Pod Sosnami” Karta Praw Dziecka Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

NASZE PRZEDSZKOLE

Rok szkolny 2017/2018 Zespół Placówek Oświatowych a Przedszkole "Pod Sosnami"

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Od dnia 1 września 2017 r. Przedszkole  „Pod Sosnami” zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej weszło w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy.

Uroczystość odbyła się w hali sportowej Zespołu. Inauguracji nowego roku przedszkolnego dokonał dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pan mgr Mirosław Sarzyński.

W uroczystości uczestniczyli wicedyrektorzy Zespołu Pani mgr Marta Marczewska i Pani mgr Jolanta Bzduch,  zaproszeni goście – przedstawiciel Organu Prowadzącego, sekretarz Pani Dorota Kruszec-Nowińska, radni komisji oświatowej Rady Miejskiej – przewodniczący Pan Paweł Jasiński oraz Panie Nina Szymańska i Agnieszka Ordon, Ksiądz Jerzy Burek proboszcz parafii p.w. św. Floriana w Koprzywnicy, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz najmłodsza społeczność Zespołu – przedszkolaki Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy.