Przedszkole "Pod Sosnami"

 

Nawigacja

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 05.12.2018r. Przedszkole,, Pod Sosnami” w Koprzywnicy będzie czynne od 7-13 powodem skróconego czasu pracy placówki jest brak bieżącej wody.

  Prosimy dostosować się do powyższej informacji.

   

 • ZAPRASZAMY!!!

  ZAPRASZAMY!!! - Obrazek 1

 • 12 listopada 2018 r. szkoły i przedszkola będą zamknięte.

  https://www.portaloswiatowy.pl/projekty-aktow-prawnych-dla-oswiaty/12-listopada-2018-r.-szkoly-i-przedszkola-beda-zamkniete-16086.html?fbclid=IwAR0ofBnpD5ePmEOPVdvzRIwetA_gDHOgwU9xnHFBgT_Q22XXz0kSgtQnCE0

 • Ogłoszenie

              DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH                  W KOPRZYWNICY INFORMUJE, ŻE UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ 03.09.2018R.               O GODZINIE:

           800 MSZA ŚW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIELE PW.                         ŚW.FLORIANA W KOPRZYWNICY

  • 900 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY ZPO W KOPRZYWNICY
  • PO SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM PRZEJŚCIE DZIECI WRAZ   Z RODZICAMI DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA ,, POD SOSNAMI”          W KOPRZYWNICY

   

 •  

  Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

  obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie życzą

  Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy oraz przedszkolaki 

  Zespołu Placówek Oświatowych -

  Przedszkole „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

    - Obrazek 1 

   

   

   

 • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych-Przedszkole ,,Pod Sosnami” w Koprzywnicy ogłasza nabór dzieci w wieku 3- 6 lat do przedszkola na rok szkolny 2018/2019  .

  Zapisy dotyczą dzieci, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub

  w sekretariacie przedszkola.

  Termin składania dokumentów  do 27.03.2018r.

   

 • Apel do rodziców!!!!!!

  Szanowni

  Szanowni rodzice  związku z zaobserwowanym zjawiskiem wszawicy

  w naszym przedszkolu bardzo prosimy  aby zadbać o skuteczną higienę głów swoich dzieci. Systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez rodziców lub opiekunów natychmiastowa likwidacja gnid

  i wszy w przypadku ich zauważenia jest podstawową zasadą profilaktyki wszawicy.
  Ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań o charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, na działania Rodziców/prawnych opiekunów dzieci.

   

   

 •  

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU "POD SOSNAMI"

  file:///C:/Users/Przedszkole/Desktop/RAMOWY%20ROZKŁAD%20DNIA%20DLA%20DZIECI%20PRZEDSZKOLNYCH%202017-2018.pdf  

   

   

 •  

  NASZE PRZEDSZKOLE

  Program Edukacji Przedszkolnej

  Wspomagający Rozwój Aktywności Dzieci

  Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba- Żabińska

  file:///C:/Users/Przedszkole/Desktop/program_nasze_przedszkole2017%20MAC.pdf 

   

   

 • PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  04.09.2017

   

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/D2017000035601.pdf 

   

   

 • ROCZNY  PLAN PRACY  NA ROK SZKOLNY 2017/2018
  31.08.2017

  Roczny plan pracy Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy na rok 2017/2018
  Uchwałą nr 14 Rady Pedagogicznej został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017 r.

  Przewodnicząca Rady Pedagogicznej:

  • Dyrektor mgr Marta Marczewska

  Członkowie Rady Pedagogicznej:

  • mgr Ewa Kornacka
  • mgr Grażyna Milarska
  • mgr Małgorzata Galek
  • mgr Iwona Staszczak Zwolska
  • lic. Anna Ciach
  • mgr Elżbieta Sroczyńska
  • mgr Małgorzata Czechowska

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
   w sprawie nadzoru pedagogicznego
   ,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 luty 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
  • Statut Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

  Opracowany w oparciu o :

  - Wnioski wynikające z analizy pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkola w roku 2016/2017

  - Wnioski wynikające z prowadzonego przez Kuratorium Oświaty nadzoru pedagogicznego nad placówkami wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

  - Podstawę Programową wychowania przedszkolnego, Program wychowania przedszkolnego oraz programów wewnętrznych Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy.

  PRIORYTETOWE ZADANIA

  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  PRZYJĘTE DO REALIZACJI

  W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018

  1. PRZEDSZKOLAK PEŁEN ZDROWIA
  2. OGRÓD PIĘCIU ZMYSŁÓW

  I. PRZEDSZKOLAK PEŁEN ZDROWIA

  • Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,
  • Propagowanie zdrowego stylu życia,
  •  Rozwijanie sprawności ruchowych,
  • Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zdrowia, zapoznanie
   z tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,
  • Kształtowanie właściwych relacji między członkami rodziny i społeczności,
  • Pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności,
  • Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska.

  Lp.

  Zadania do realizacji

  Osoba odpowiedzialna

  Termin

  1.

  Wzbogacenie księgozbioru biblioteki
  o literaturę z zakresu zabaw i gier ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  Dyrektor
  Rada Rodziców

  Cały rok

  2.

  „Trzymaj formę”– codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe w sali lub
  w ogrodzie z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

  Wszyscy nauczyciele

  Cały rok

  3.

  „Sport to zdrowie każdy Ci to powie” - zorganizowanie spotkania ze sportowcem. Promowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci.

  Sroczyńska

  Październik

  4.

  Wyjścia do różnych kompleksów sportowych: stadiony, Orlik, hala sportowa, boiska sportowe.

  Wszyscy nauczyciele

  Cały rok

  5.

  Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką, stomatologiem, lekarzem, ratownikiem medycznym lub dietetykiem.

  po 2 grupy
  wszyscy nauczyciele

  Cały rok

  4.

  „Modnie i wygodnie” –  sportowy pokaz mody.

   Wszyscy nauczyciele

  4 czerwiec 2018 r.

  5.

  „Aerobik na co dzień” – zajęcia integracyjne z rodzicami. Zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia

  Wszyscy nauczyciele

  W ciągu roku szkolnego

  6.

   „Jem zdrowo i kolorowo przez cztery pory roku” – okazyjne przygotowywanie z dziećmi zdrowych posiłków; wspólne ich spożywanie.
   

  Wszyscy nauczyciele

  W ciągu roku szkolnego

  7.

  „Jak żyć zdrowo?” – konkurs plastyczny dla wszystkich grup podsumowujący wiedzę zdobytą podczas całego roku.

  Kornacka
  Milarska
  Staszczak- Zwolska
  Czechowska

  Maj 2018 r.

  8.

  Organizowanie spacerów po najbliższej okolicy – łąka, las, pole, itp.

  Wszyscy nauczyciele

  Cały rok szkolny

  9.

  Zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego.

  Nauczyciele grup najstarszych

  Czerwiec
  2018 r.

  10.

  Udział w akcji „Sprzątanie świata”

  Wszyscy nauczyciele

  Kwiecień
  2018 r.

   

  II.  OGRÓD PIĘCIU ZMYSŁÓW
   

  CELE:

  • Umożliwienie dziecku ekspresji doznań zmysłowych, spostrzeżeń, przeżyć, uczuć
   w różnych formach działalności z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu.
  • Tworzenie warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu dziecka.
  • Wspomaganie przez rodziców dziecka „zaradnego”, samodzielnego, odkrywczego
   i otwartego na świat.
  • Rozwijanie u przedszkolaków optymistycznych cech charakteru takich jak: samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara we własne umiejętności, współdziałania, empatia, otwartość.

  Lp. 

  Zadania do realizacji

  Osoby

  odpowiedzialne

  Termin

   

  1.

  Stworzenie ścieżek edukacyjnych w „Ogrodzie pięciu zmysłów”, jako miejsca do wielozmysłowego poznawania przez dziecko.

  Dyrektor
  M. Marczewska

  Wszystkie nauczycielki

  cały rok

  2.

  Udział w doskonaleniu zawodowym tematycznie dostosowanym: warsztaty, szkolenia, konferencje.

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  cały rok

  3.

  Tworzenie własnych scenariuszy dotyczących wielozmysłowego poznawania świata przez dziecko oraz wyszukiwanie w prasie pedagogicznej, literaturze, internecie, ciekawych scenariuszy, zabaw itp. do wykorzystywania
  w pracy z dziećmi i rodzicami.

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  cały rok

  4.

  Zorganizowanie i wzbogacanie razem z dziećmi „Kącika zmysłowego” -gromadzenie „skarbów” (muszelki, kamyki, orzechy, szyszki, warzywa, owoce i inne) opowiadanie historii z nimi związanych.

  Wszystkie nauczycielki

   

  cały rok

   

  5.

  Kontynuacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

  Wszystkie nauczycielki

  koordynator Małgorzata Galek

  cały rok

  6.

  Wdrażanie treści z Programu Edukacji Ekologicznej Przedszkola „Pod Sosnami”

  Wszystkie

  nauczycielki

  cały rok

  7.

  „Kodeks przedszkolaka”- ustalenie praw
  i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  Wrzesień 2017 r.

  8.

  Uczenie dzieci poznawania świata zmysłami; wykorzystywanie naturalnych sytuacji do poznawania wielozmysłowego.

   

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  cały rok

   

  9.

  Organizowanie twórczych zabaw
  i ćwiczeń manualnych aktywizujących różne zmysły np. „malowanie na śniegu”, „zabawy
  z wodą”, „rysowanie na tackach z piaskiem, kaszą manną”, „płaskorzeźba”, kolorowanie soli itp.

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  cały rok

   

  10.

  Umożliwianie dzieciom swobodnego dokonywania wyboru aktywności zabawowej przez systematyczne dostosowywanie wyposażenia sali i ogrodu do potrzeb, zainteresowań przedszkolaków oraz rozwijania ich potencjału i zdolności

  • Tworzenie z dziećmi pomocy dydaktycznych, służące do badania przyrody i doświadczeń (lupy, atlasy, albumy, lornetki)

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  cały rok

   

  11.

  Organizowanie zabaw aktywizujących dziecko w sali i ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i innowacyjnych rozwiązań np.:

  - zabawy twórcze –ruchowe, z rytmem i ze śpiewem,

  - wyrażanie swoich uczuć słowami, mimiką, gestem, zachowaniem,

  - rozpoznawanie kolegów za pomocą zmysłów
  ( wzroku, słuchu, dotyku) w czasie zabaw np.: Kogo brakuje?, Kto ciebie woła? Ciuciubabka

  -tworzenie zabaw badawczych z przyrodą ożywioną i nieożywioną

  - zapoznanie dzieci z ptakami i zwierzętami
  z najbliższego otoczenia przedszkola i domu (rozpoznawanie odgłosów ptaków i zwierząt oraz nazywanie ich w j. angielskim)

  - stworzenie grupowego zielnika roślin nas otaczających i znanych dziecku

  - zachęcanie do spożywania przez dzieci owoców i warzyw przez cały rok (oglądanie, wąchanie, smakowanie i dotykanie)

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  cały rok

   

  12.

  Udział dzieci w zajęciach muzyczno- rytmicznych

  ·    aktywne słuchanie muzyki,

  ·    aktywizowanie zmysłu słuchu,

  ·    rozbudzanie wrażliwości słuchowej

   

  Wszystkie

  nauczycielki,
  rytmik

   

   

   

  cały rok

   

  13.

  Organizowanie zabaw i zajęć
  z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik aktywizujących zmysły np. :

  · Aktywizowanie słuchu:

  -„Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss”

  - muzykoterapia

  - relaksacja

  - trening słuchu

  · Ćwiczenie percepcji wzrokowej:

  - rozpoznawanie kształtów, wielkości, koloru na materiale przyrodniczym,

  - manipulowanie przedmiotami: składanie
  i rozkładanie klocków,

  - obrysowywanie figur, rysowanie przy użyciu szablonu oraz samodzielne rysowanie prostych figur.

   

   

   

   

  Wszystkie

  nauczycielki

   

   

   

  cały rok

   

  14.

  Wykorzystywanie metod łączących słowo, muzykę i ruch:

  ·  Metoda R. Labana

  ·  „Aktywne słuchanie muzyki” Batia Straus

  ·  Metoda C. Orffa

  ·  Pedagogika zabawy

  ·  Rysowane wierszyki

  ·  A.M. Kniessów

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  cały rok

   

  15.

  Konstruowanie instrumentów muzycznych
  z różnorodnych materiałów przyrodniczych, ekologicznych w celu wykorzystania ich podczas eksperymentowania dźwiękiem; do zajęć muzycznych

  Wszystkie

  nauczycielki,
  rodzice

   

  cały rok

   

  16.

   Udział dzieci w przyrodniczych ścieżkach edukacyjnych, zabawy w ogrodzie sensorycznym

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  cały rok

   

  17.

  Organizowanie zabaw i zajęć
  z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwijających samodzielność, zaradność, odporność emocjonalną, kreatywność, otwartość
  i empatię.

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  cały rok

   

  18.

  Zorganizowanie ścieżki edukacyjnej
  w ogrodzie przedszkolnym „Od zmysłu do zmysłu”

  Dyrektor,  
  wszystkie

  nauczycielki, rodzice, konserwator,

   

  cały rok

   

  19.

  Udział dzieci w aktywności badawczej - „Mali odkrywcy”

  Wszystkie

  nauczycielki

  cały rok

   

  20.

  Zaangażowanie rodziców w zbiórkę roślin
  i krzewów do zagospodarowania ogrodu sensorycznego.

  Wszystkie

  nauczycielki

   

  jesień, wiosna

  21.

  Jesienny Koncert czyli Jesień w wierszu, tańcu
  i piosence- prezentacja dla rodziców
  i społeczności lokalnej.

  Kornacka

  Ciach

  Milarska

  Czechowska

  24 listopad
   2017 r.

   

   

  22.

  Pozyskiwanie sojuszników i przyjaciół wspierających działalność opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną przedszkola

  wszystkie

  nauczycielki

  dyrektor, rodzice

  cały rok

   

  23.

  Organizacja VIII Międzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym pod hasłem „Jestem bezpieczny na drodze”.

   

  Ciach

  Czechowska

  Milarska

  Kornacka 

   

  17 maj 2018 r.


  TEMATYKA SZKOLEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

  PRZEDSZKOLA „POD SOSNAMI” W KOPRZYWNICY

   NA ROK SZKOLNY 2017/2018

   

  1. Pierwsza pomoc przedmedyczna- szkolenie zewnętrzne dla nauczycieli.
   Termin- wrzesień/ październik 2017
  2. Samodoskonalenie – tworzenie własnych scenariuszy dotyczących wielozmysłowego poznawania świata, realizacja scenariuszy w pracy z dziećmi. Wymiana doświadczeń poprzez zaprezentowanie zrealizowanego zadania na spotkaniu Rady Pedagogicznej.

   

  PLAN WDN PRZEDSZKOLA „POD SOSNAMI” W KOPRZYWNICY
  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

   

  Lp.

  Forma szkolenia

  Terminy

  Osoby odpowiedzialne

  I.

  Zorganizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy

  1. Innowacja i kreatywność w pracy nauczyciela – decoupage i inne techniki manualne- warsztaty.
  2. Metoda projektów w pracy z dziećmi.

  Listopad

  2017 r.


  Luty 2018 r.
  .


  K. Nowak


  I. Staszczak- Zwolska

   

   

  II.

   

  Systematyczna informacja o kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych.

  Cały rok

  Dyrektor
  M. Marczewska

  III.

  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu.

  Wg potrzeb

  E. Sroczyńska
  M. Marczewska
  A. Chmielowiec

  IV.

  Oferta wydawnicza. Wzbogacanie biblioteki przedszkola o nowości wydawnicze.

  Samodoskonalenie nauczycieli. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielkami.

  Cały rok

  Dyrektor
  M. Marczewska

  Wszystkie
  nauczycielki

  V.

  Stosowanie technologii informacyjnej (wyszukiwanie informacji w Internecie, kursy internetowe, publikacje
  w Internecie, e- szkolenia)

  Cały rok

  Wszystkie nauczycielki

  VI.

  Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli.

  1. Doskonalenie zawodowe dyrektora.
  2. Szkoleniowe narady dyrektorów.
  3. Indywidualne uczestnictwo nauczycieli
   w kursach i szkoleniach zewnętrznych według ofert.

  Cały rok

   

  Drugie półrocze 2017/2018


  Cały rok
   

  Dyrektor

   

  Edukator

   


  Wszystkie nauczycielki

   

   

  VII.

  Wzmacnianie wzajemnej relacji w Radzie Pedagogicznej: imprezy integracyjne, wycieczki, spotkania okolicznościowe.

  Cały rok

  Dyrektor
   M. Marczewska
  Wszystkie nauczycielki

  VIII.

   

  Zebranie informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań
  w zakresie WDN

  Czerwiec

  2018 r.

  Lider WDN

  Opracowała: Iwona Staszczak- Zwolska

   

  PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

  W PRZEDSZKOLU „POD SOSNAMI” W KOPRZYWNICY

  LP.

  Nazwa programu

  Autor

  Data dopuszczenia do realizacji

  1.

  „Nasze przedszkole”
  wyd. MAC Edukacja

  W. Żaba Żabińska
  M. Kwaśniewska
   

  31.08.2017 r.

  2.

  Program adaptacyjny

  M. Marczewska

  E. Kornacka

  E. Sroczyńska

  26.06.2003 r. zmodyfikowany uchwała nr 4 z dnia 19.01.2010 r.

  3.

  Program edukacji ekologicznej

  Rada Pedagogiczna

  26.06.2010r. zmodyfikowany uchwała nr 4 z dnia 19.01.2010 r.

   

  4.

  „Bezpieczne dzieciństwo”

  M. Marczewska

  G. Milarska

  29.08.2007 r. zmodyfikowany uchwała nr 4 z dnia 19.01.2010 r.

  5.

  Program z zakresu edukacji zdrowotnej „Szlachetne zdrowie”

  E. Kornacka

  A. Ciach

  Uchwałą nr 3 z dnia 13.01.2009 r. zmodyfikowany uchwała nr 4 z dnia 19.01.2010 r.

   

  6.

  „Tożsamość przedszkola – inspiracją do twórczej aktywności dziecka”

  M. Galek

  Uchwałą nr 4 z dnia 20.09.2010 r.

  7.

  Program nauczania religii

   

   

   

  8.

  Program – Profilaktyki agresji

  E. Sroczyńska

  E. Kornacka

  28.08.2003 r. zmodyfikowany uchwała nr 4 z dnia 19.01.2010 r.

  9.

  Program regionalny „U Hanusi w izbie”

  M. Marczewska

  G. Milarska
   

  Uchwałą nr 6 z dnia 17.10. 2011 r.

  10.

  Program nauczania języka angielskiego
   

  M. Appel
  J. Zarańska
  E. Piotrowska
   

   

   

  PLAN WYDARZEŃ PRZEDSZKOLA „POD SOSNAMI” W KOPRZYWNICY   

       NA ROK SZKOLNY 2017/2018

   

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Wydarzenie/miejsce

  Odpowiedzial-ne nauczycielki

  1.

  wrzesień

  1.  

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 / Hala Sportowa/Przedszkole

  Wszyscy pracownicy

  2.

  październik

  16.10.2017 r.

  Dzień Edukacji Narodowej / Przedszkole

  Galek, Czechowska, Staszczak Zwolska

  3.

  listopad

  •  

   

   

  21.11.2017 r.

  Pasowanie na Przedszkolaka / Przedszkole

   

  „Jesień w wierszu, tańcu
  i piosence”/ Dom Kultury
  w Koprzywnicy

  Galek,

  Milarska

   

  Kornacka

  Milaraska

  Czechowska

  Ciach

  4.

  grudzień

  06.12.2017 r.

   

   

  18.12.2017 r.

  „Witamy Cię Mikołaju”/ Przedszkole
   

  Wieczornica wigilijno-świąteczna/ Przedszkole

  Wszystkie nauczycielki

   

  Sroczyńska

  Czechowska
  Marczewska
  Chmielowiec

  5.

  styczeń

  22 i 25.01.2018 r.

  Dzień Babci i Dziadka/ Przedszkole

  Wszystkie nauczycielki

  6.

  luty

  08.02.2018 r.

  Bal Karnawałowy/ Przedszkole

      

  Kornacka, Milarska,

  Ciach

  Staszczak- Zwolska

  7.

  marzec

  22.03.2018 r.

  Witamy Wiosnę/ Przedszkole

  Wszystkie nauczycielki

  8.

  kwiecień

  •  

  --------------------------------------

   

  9.

  maj

  26.05.2018 r.

   

   

  17.05.2018 r.

  Dzień Mamy- laurka dla mamy

   

   

  VIII Przedszkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym/ Przedszkole

  Wszystkie nauczycielki

   

  Kornacka

  Milarska

  Ciach

  Czechowska

  10.

  czerwiec

  04.06.2018 r.

   

   

   

   

   

  22.06.2018 r.

  Sportowy Dzień Dziecka
  z mamą i tatą/ stadion przy kościele św. Floriana

   

   

   

  Zakończenie Roku szkolnego 2017/2018/ Przedszkole

  Teatr „Pod Sosnami” –Teatr Rodziców dla Dzieci

  Sroczyńska
  Czechowska

   

   

   

   

  Wszystkie nauczycielki

  Galek M.
  Sroczyńska
  Staszczak-Zwolska I.

  Marczewska M.

   

  PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH

   

  LP.

  CZYNNOŚĆ DODATKOWA

  Imię, nazwisko nauczyciela

  1.

  Lider WDN

  Iwona Staszczak-Zwolska

  2.

  Protokolant WDN

  Małgorzata Galek

  3.

  Księga Protokołów

  Ewa Kornacka

  4.

  Kronika Przedszkolna

  Iwona Staszczak-Zwolska

  5.

  Społeczny Inspektor Pracy

  Ewa Kornacka

  6.

  Członek Komisji Dyscyplinarnej

  Ewa Kornacka

  7.

  Współpraca Z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną

  Wicedyrektor, wszyscy nauczyciele

  8.

  Opiekun praktyk studenckich

  Nauczyciele dyplomowani wg przydziału

  9.

   

   

  10.

   

   

   

  ZESPOŁY ZADANIOWE

   

  Lp.

  Zadanie

  Nazwisko, imię nauczyciela

  Termin

  1.

  Statut Przedszkola

  Sroczyńska Elżbieta

  Kornacka Ewa

  Do 30 listopada 2017

  2.

  Ewaluacja problemowa:

  - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

  - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

  Staszczak –Zwolska Iwona

  Galek Małgorzata

   

   

  Sroczyńska Elżbieta

  Czechowska Małgorzata

  Wg harmonogramu ewaluacji

   

   

   

   

  3.

  Zadania priorytetowe do pracy dydaktyczno – wychowawczej na rok 2017/18

  - Przedszkolak pełen zdrowia

  - Ogród pięciu zmysłów

   

  Staszczak Zwolska Iwona

  Milarska Grażyna

  Do 31.08.2017

  4.

  Regulaminy

  Procedury

  Galek Małgorzata

  Kornacka Ewa

  Do 30 listopada 2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLAN WSPÓPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU POD SOSNAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  CELE WSPÓPRACY Z RODZICAMI

  1. Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola
   i środowiska rodzinnego.
  2. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
  3. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji między pokoleniowych.
  4. Aktywacja rodziców do uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola.
  5. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.
  6. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
  7. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
  8. Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycieli.
  9. Promocja placówki w środowisku lokalnym. Poszukiwanie sponsorów, ofiarodawców i partnerów.

   

  FORMA WSPÓŁPRACY:

  1. Zebrania z rodzicami.
  2. Zajęcia otwarte dla rodziców.
  3. Pedagogizacja rodziców.
  4. Uroczystości przedszkolne.
  5. Imprezy okolicznościowe.
  6. Rozmowy indywidualne.
  7. Ekspozycje.
  8. Gazetka przedszkolna.
  9. Teatr Pod Sosnami- Rodzice dzieciom.
  10. Inne.

   

  1. ZEBRANIA Z RODZICAMI

  Inauguracyjne, organizacyjne, półroczne

  • Zebranie ogólne
  • Omówienie organizacji pracy przedszkola na bieżący rok szkolny
  • Zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu oraz programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym 2017/2018
  • Poinformowanie rodziców o planach, kierunkach i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych przedszkola w bieżącym roku szkolnym
  • Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola „Pod Sosnami”
  • Zapoznanie rodziców z ofertą firmy ubezpieczeniową
  • Zebrania grupowe
  • Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, z programem realizowanym w danej grupie
  • Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
  • Uzupełnienie przez rodziców oświadczeń w sprawie: odbierania dzieci
   z przedszkola; udziału w lekcjach religii; udziału w zajęciach logopedycznych.
  1. ZAJĘCIA OTWARTE
  • Możliwość bezpośredniego poznania realizowanych w przedszkolu zadań, form, metod pracy, a także bezpośredniego obserwowania dziecka w trakcie działania na tle grupy rówieśniczej
  • Mobilizowanie rodziców do liczniejszego udziału w zajęciach
  1. PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
  • Organizowanie prelekcji
  • Warsztaty
  • Broszurki dla rodziców
  • Grupowe Tablice dla rodziców
  • Rozmowy i konsultacje z nauczycielem
  • Strona www przedszkola
  1. UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
  • Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości przedszkolne
  • Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych:
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Pasowanie na przedszkolaka
  • Jesienny Koncert
  • Spotkanie z Mikołajem
  • Wieczornica wigilijno-świąteczna
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Bal Karnawałowy
  • Powitanie wiosny
  • VIII Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym
  • Sportowy Dzień Dziecka z mamą i tatą
  • Udział rodziców w imprezach, wydarzeniach, wycieczkach przedszkolnych
   i grupowych celem zapewnienia dzieciom dodatkowej opieki.
  1. ROZMOWY INDYWIDUALNE
  • Rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielkami wynikające z codziennej pracy z dziećmi, indywidualne przedstawienie wyników diagnozy gotowości szkolnej
  • Systematyczne prowadzenie rozmów z rodzicami dotyczących dziecka, jego rozwoju
    i funkcjonowania w przedszkolu
  • Informowanie o zachowaniu dzieci i postępach w nauce.
  1.  EKSPOZYCJE PRAC DZIECI
  • Tablice przy Sali zajęć
  • Korytarz
  • Szatnia
  • Sala zajęć
  • Wystawy w środowisku lokalnym
  1. GAZETKA PRZEDSZKOLNA
  • Wiadomości i ciekawostki z pracy przedszkola
  • Aktualny jadłospis
  • Ogłoszenia o konkursach, akcjach prowadzonych w przedszkolu
  • Informacje o planowanych wycieczkach, uroczystościach, wystawach, dniach otwartych i zajęciach otwartych
  • Komunikaty, wyniki konkursów itp.
  1. WSPÓŁUDZIAŁ RODZICÓW W PRACACH NA RZECZ PRZEDSZKOLA
  • Pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego
  • Pomoc w zagospodarowaniu kącików przedszkolnych, terenu wokół przedszkola
  • Pomoc w wykonaniu strojów dla dzieci
  • Dostarczanie materiałów do zajęć
  • Sponsoring
  • Darowizny na rzecz przedszkola
  • Włączenie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne i przedsięwzięcia
  • Pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości
  • Przygotowywanie słodkiego poczęstunku dla dzieci i zaproszonych gości
  • Wideofilmowanie uroczystości przedszkolnych.
  1. TEATR POD SOSNAMI – RODZICE DZIECIOMI
  • Wystawienie przedstawienia teatralnego dla dzieci

   

   

   

   

 • Ogłoszenie

   

  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 dla Przedszkola ,, Pod Sosnami” w Koprzywnicy  odbędzie się      1 września 2017r. o godz. 11.00 na Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy ul. Szkolna9.

  Po części oficjalnej przejście do budynku przedszkola ul. Szkolna 6  w salach zajęć spotkanie organizacyjne z wychowawcami grup.

   

 • Ogłoszenie

   W dniu 23.06.2017r. o godz. 14.00 odbędzie się Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

  Informujemy, że Przedszkole,, Pod Sosnami” w Koprzywnicy czynne jest do końca czerwca tj. 30.06.2017r. 
  Zgodnie z projektem organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 zatwierdzonym przez Organ

  Prowadzący w miesiącu lipiec jest przerwa wakacyjna, pracownicy przedszkola przebywają na planowych urlopach.  Dyżur wakacyjny trwał będzie od 01.08.2017r. do 26.08.2017r. w godzinach 7.00 do 16.00
  dla dzieci zapisanych na dyżur.

   

   

   

 • Ogłoszenie

   

  W dniu 28.06.2017r. od godz. 10.00 do 11.00 

  w Przedszkolu ,,Pod Sosnami” w Koprzywnicy odbędzie się dzień otwarty dla dzieci nowo zapisanych na rok szkolny 2017/2018.

   

 • Ogłoszenie

   

  Informujemy, że od 01.06.2017 do 12.06.2017 trwają zapisy na dyżur wakacyjnyw miesiącu sierpień

  w Przedszkolu ,, Pod Sosnami”w Koprzywnicy dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

  Karta zapisu do pobrania u intendenta przedszkola lub ze strony internetowej.

   

   

 •      W związku z II etapem postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego Przedszkole ,, Pod Sosnami”w Koprzywnicy dysponuje jednym wolnym miejscem. Prosimy o składanie wniosków          o przyjecie do przedszkola.Termin składania wniosków 24.04.2017 r.- 10.05.2017 r.                         Wnioski do pobrania u Pani intendent- E. Łach.Szczegółowych wyjaśnień udziela się w Przedszkolu.