Przedszkole "Pod Sosnami"

 

Nawigacja

III Przedszkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym Rok szkolny 2012/2013 uczymy się poprzez zabawę Pasowanie na przedszkolaka 25.10.2012r. Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 II Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym Piknik Rodzinny 2012 Nasza mała Ojczyzna Wielkanoc u Hanusi w izbie, zajęcia 3 i 4 latków Lekcja patriotyzmu 3 i 4latki wyganiaja zimę i witają wiosnę Nasze osiągnięcia - grupa 4-5-6latków Nasze osiągnięcia - grupa 5-6latków Nasze osiągnięcia - Wesoła gromadka 4–latków Nasze osiągnięcia - 3 i 4-latki II Wielki rodzinny bal karnawałowy Wieczornica wigilijno - świąteczna Dzień Edukacji Narodowej

Co tam słychać pod sosnami?

III Przedszkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym

W dniu 21.05.2013r. odbył się w naszym przedszkolu  III Przedszkolny Turniej wiedzy o ruchu drogowym "Bezpieczny Przedszkolak na drodze". Celem Turnieju było sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach .

Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn 5-osobowych dzieci 5-6-letnich z Publicznego Przedszkola  w Łoniowie, z klasy 0 ze Szkoły Podstawowej w Sulisławicach, klasy 0 ze Szkoły Podstawowej w Niedźwicach, Niepublicznego Przedszkola  w Postronnej i grupy 6-latków z Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy. Dzieci przygotowane przez swoje wychowawczynie prezentowały wiedzę o ruchu drogowym przed Jury w składzie: Pan M. Jońca – Burmistrz MiG Koprzywnica, pani D.Kruszec-Nowinska – sekretarz MiG Koprzywnica, pani A. Paluch – przewodnicząca MiG Koprzywnica, pan J. Witkowski – prezes Spółki Wspólnoty Gruntowej  w Koprzywnicy, pan A. Strojnowski - dzielnicowy  Koprzywnicy, pani  T. Świstak – dyrektor Publicznego Przedszkola w Łoniowie oraz pani M. Marczewska – dyrektor Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy.

Drużyny przedszkolne musiały zmagać się z zadaniami teoretycznymi o ruchu drogowym przygotowanymi specjalnie na turniej przez nauczycielki G. Milarską i E. Sroczyńską, jak również musiały wykazać się  wiedzą i umiejętnościami  praktycznymi  w Mini miasteczku ruchu drogowego. Treści zadań były zgodne  z treściami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programu autorskiego – M. Marczewska i G. Milarska   „Jestem bezpieczny na drodze”. Z tymi zadaniami przedszkolaki nie miały większych problemów. Najwięcej emocji dostarczyło dzieciom zaprezentowanie swoich umiejętności w Mini miasteczku ruchu drogowego. Po uprzednim przygotowaniu się do jazdy uczestnicy musieli właściwie przejechać na rowerku lub  hulajnodze oraz z zastosowaniem przepisów drogowych przejść w wyznaczonych miejscach mini miasteczka.

Podsumowując wszystkie konkurencje ostatecznie:

 I miejsce zajęły dzieci z Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy,

 II miejsce dzieci z klasy 0 ze Szkoły Podstawowej w Niedźwicach,

 III miejsce dzieci z klasy 0 ze Szkoły Podstawowej w Sulisławicach.

Wszystkie dzieci biorące udział w Turnieju otrzymały nagrody indywidualne, panie nauczycielki za przygotowanie drużyn dyplomy, natomiast wszystkie drużyny otrzymały  puchary, dyplomy i nagrody dla placówek.

Pragniemy podziękować sponsorom imprezy bez których, nie mógłby się odbyć III Przedszkolny Turniej wiedzy o ruchu drogowym. Panu Burmistrzowi MiG Koprzywnica, Pani sekretarz MiG Koprzywnica, Pani Przewodniczącej MiG Koprzywnica, Radzie MiG Koprzywnica, Spółce Wspólnoty Gruntowej w Koprzywnicy, Marii i Leszkowi Cieciura – właścicielom Piekarni      w Błoniu, Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu, Komisariatowi Policji w Koprzywnicy, PZU SA oddział w Sandomierzu, Panu Sylwestrowi Kolasińskiemu – właścicielowi sklepów ogólnospożywczych w Koprzywnicy, TU  AVIVA oddział w Sandomierzu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koprzywnicy, TUiR SA WARTA oddział w Sandomierzu, Pani Barbarze Goryckiej – właścicielce sklepu spożywczego w Koprzywnicy, Radzie Rodziców Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy.

Tekst Grażyna Milarska, Foto Paweł Łach, Opracowanie Marta Marczewska

  https://ppodsosnami.edupage.org/photos/?gallery=36&photo=album